Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Informujemy, iż Nordes sp. z o.o. realizuje następujące projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej:

1. Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPDS.01.01.00-02-260/12-00

Tytuł projektu: Utworzenie działu badawczo-rozwojowego w spółce Nordes

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw

Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw,

Schemat: 1.1.C Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności badawczo rozwojowej

Wartość dofinansowania: 446 660,12 PLN

Wartość całkowita projektu: 999 076,11 PLN

 

2. Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPDS.01.01.00-02-231/14-00

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacji produktowej i procesowej, obejmującej zaawansowaną usługę lutowania automatycznego obwodów drukowanych

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw

Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw,

Schemat: 1.1 A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

Wartość dofinansowania: 191 062,20 PLN

Wartość całkowita projektu: 448 845,68 PLN