MISJA

Nordes Sp. z o.o. dąży do nawiązania długoterminowej współpracy z Klientami poprzez budowanie zaufania oraz spełnianie nawet najwyższych wymogów i standardów stawianych przez zleceniodawcę. Wszystkie działania spółki są zorientowane na dostarczenie usług najwyższej jakości przy zapewnieniu pełnej zgodności z przepisami ochrony środowiska oraz zagwarantowaniu bezpieczeństwa pracy.

POLITYKA JAKOŚCI

Polityka Nordes Sp. z o.o. zakłada pełną otwartość dla Klientów. Kontrahenci, którzy współpracują ze spółką mają możliwość korzystania z nowoczesnych technologii wdrożonych w naszym parku maszynowym oraz pomocy inżynierów, którzy chętnie służą pomocą przy optymalizacji kosztów produkcji.

Produkcja kontraktowa i sprzedaż modułów elektronicznych do zintegrowania z urządzeniami medycznymi oraz diagnostycznymi wyrobami medycznymi spełnia najwyższe standardy, a produkowane podzespoły są najwyższej jakości tak, aby spełnić oczekiwania wytwórców wyrobów medycznych.

Nasze cele realizujemy poprzez:

  • ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością, zgodnego
    z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN ISO 13485 oraz 2017/745 (MDR),
  • rozwój firmy i doskonalenie procesów,
  • badanie potrzeb i wymagań klientów,
  • realizację inwestycji doskonalących technologie wytwarzania oraz modernizację istniejących wyrobów,
  • podnoszenie kwalifikacji kadry.

Zarząd zobowiązuje się do spełnienia mających zastosowanie wymagań prawnych,     administracyjnych i innych, zapewnienia zasobów niezbędnych dla funkcjonowania   systemu i ciągłego doskonalenia skuteczności ZSZ, zgodnego z normami PN-EN ISO  9001:2015 oraz PN-EN ISO 13485:2016 oraz rozporządzenia 2017/745 (MDR).

Polityka jakości tworzy ramy do ustanawiania celów jakościowych i jest odpowiednia do celu istnienia organizacji i jej kontekstu.

Niniejsza polityka jest znana i dostępna dla wszystkich Pracowników spółki.